Kindlustustooted

Kindlustusliigid

Professionaalne kindlustusmaakler nagu Pluss Kindlustusmaakler pakub erinevaid vajalikke kindlustusliike nii era- kui ka äriklientidele. Kindlustus on vajalik nii inimeste, tegevuste kui ka vahendite kaitseks ja võimalike õnnetustagajärgede leevendamiseks – seetõttu peab Pluss Kindlustusmaakler oluliseks, et meilt soetatud kindlustus vastaks seatud eesmärkidele ning sõlmitud kindlustus tagaks kliendile turvatunde.

Kindlustusfirmad pakuvad erinevaid kindlustustingimusi – Pluss Kindlustusmaakler aitab leida teile sobiva ja vajaliku kindlustuse ja meie kindlustuskalkulaator arvutab teie kriteeriumitele vastava kindlustusmakse! Kindlustuskalkulaator aitab teil arvutada nii sõiduki liiklus- või kaskokindlustuse hinna kui ka selle, kui palju maksab teie kodu või planeeritava reisi kindlustus. Teie soetatud kindlustus võib olla sõlmitud lühi- või pikaajaliselt, vastavalt võimalike tegevuste ja riskide kestvusele.

Pluss Kindlustusmaakler – teie vajadustest lähtuv kindlustusmaakler.

Pluss Kindlustusmaakler pakub eraklientidele alljärgnevaid kindlustusliike:

 • Liikluskindlustus – kindlustus, mis on sõidukiga liikluses osalemiseks kohustuslik. Loe lähemalt ja sõlmi kindlustus siin!
 • Sõidukikindlustus – kaskokindlustus – vabatahtlik kindlustus sõidukile, mis hüvitab ka teie põhjustatud kahjusid. Loe lähemalt ja sõlmi kindlustus siin!
 • Väikelaevakindlustus – kuni 24m pikkuse laeva kindlustus, mis hüvitab õnnetusjuhtumil tekkinud kahjud. Küsi pakkumist siit!
 • Kodukindlustus – varakindlustus, mis kindlustab teie eluaseme ja selle sees oleva vara. Loe lähemalt ja sõlmi kindlustus siin!
 • Reisikindlustus – kindlustus, mis aitab ennetada reisimisel ootamatuid kulutusi ja pakub abi tekkinud tagajärgede leevendamiseks. Loe lähemalt ja sõlmi kindlustus siin!
 • Õnnetusjuhtumikindlustus – kindlustus, mis hüvitab õnnetusjuhtumiga kaasnenud tagajärgi. Loe lähemalt ja sõlmi kindlustus siin!
 • Loomakindlustus – kindlustus, mis hüvitab koduloomaga juhtunud õnnetuse- ja ravikulud. Loe lähemalt ja sõlmi kindlustus siin!
 • Metsakindlustus – kindlustus, mis hüvitab teie metsaga seotud varalised kahjud. Loe lähemalt ja sõlmi kindlustus siin!

Kindlustusmakse suuruse aitab teil välja arvutada meie spetsiaalne kindlustuskalkulaator, mis arvestab teie kindlustuseesmärke ja võimalikke riske, et saaksime pakkuda parimat hüvitisvõimalust.

Pluss Kindlustusmaakler pakub äriklientidele alljärgnevaid kindlustusliike:

Transpordivahendi kindlustus:

 • Autotransport – kohustuslik sõidukikindlustus – liikluskindlustus ning vabatahtlik sõidukikindlustus – kaskokindlustus
 • Mere transport
 • Raudtee transport
 • Lennukite kindlustus

Varakindlustus

 • Hooned, rajatised, konstruktsioonid, seadmed, ehitised, laohooned, kaup laos, abitehnika- ning muu võimalik vara.
 • Ärikatkestuse kindlustus (Business Interruption)

Personal

 • Meditsiinikulude kindlustus
 • Õnnetusjuhtumi kindlustus
 • Reisikindlustus

Ehitus- ja montaažikindlustus (CAR/EAR), veosekindlustus, vastutuskindlustus:

 • Vastutus kolmandate isikutele tekitatud kahjude eest (üld-, tegevusvastutus, tootevastutsu, tööandja vastustus, juhtkonna vastutus, keskonna saasteriskide vastutus)
 • Vedajavastutus, ekspediitori vastuts, laopidaja vastutus või liikuva koosseisu vastutus).

Finantsriskide – ja ärikindlustus

 • Krediidikindlustus
 • Garantiikindlustus (sh. tollimaakleri-, lao-, printsipaali garantiikindlustus)
 • Laenukindlustus (krediidikindlustus) ning teiste finantsriskide kindlustus
 • Juhtkonna vigade kindlustus, mis tõid endaga kaasa ennenägematud kulud või/ja kahjud
 • Rahvusvaheliste lepingute poliitiliste riskide kindlustus

Põllumajanduse kindlustus

 • Põllukultuuride saagi kindlustus
 • Metsakindlustus

Kui te ei leidnud meie kindlustusliikide nimekirjast endale sobivat, siis meie kindlustusmaakler aitab teil leida sobiva lahenduse! Võta ühendust!