Vastutus

Vastutuskindlustus

Miks on vastutuskindlustus vajalik?

Vastutuskindlustus on kindlustusliik, mis hüvitab teie mittetahtlikult tekitatud kahju kolmandatele osapooltele.

Enda tekitatud kahju tuleb hüvitada, isegi kui see oli tekkinud planeerimata. Kuna kahjudega kaasnevad üldjuhul majanduslikud väljaminekud, siis aitab neid kahjusid kanda just vastutuskindlustus.

Erakliendile pakume järgmiseid vastutuskindlustuse lahendusi:

- Eluaseme vastutuskindlustus, mis hüvitab omaniku või perekonna eksimusi või hooletuse tagajärjel tekkinud kahju.

Näiteks võib juhtuda, et korteri- või majaomanik põhjustab naabritele kahju, unustades vee jooksma ja tekitades kahju naaberkorteritele. Kahju tuleb hüvitada ning vastutuskindlustuse olemasolul teebki seda kindlustus.

Ärikliendile pakume järgmiseid vastutuskindlustuse lahendusi:

- Tsiviilvastutuse kindlustus, mis hüvitab isiku- ja varakahju, mida kindlustatud isik on tekitanud enda erialase või majandustegevuse käigus teistele. Kindlustus on kasulik peaaegu kõikides enamlevinud ettevõtlusvaldkondades.

- Tootja vastutuskindlustus, mis hüvitab teie toodetud ebakvaliteetse või praaktoote tarbimisel tekitatud kahju kolmandatele osapooltele. Kindlustus on eelkõige vajalik tootmisettevõtetele, hulgiladudele ja toodete importijatele.

- Tööandja vastutuskindlustus, mis hüvitab teie ettevõtte või töötajate poolt teenuse osutamisel tekitatud kahju kolmandatele osapooltele.

- Erialane vastutuskindlustus, mis hüvitab kahjud, mis on tekkinud teatud eriteadmisi nõudvate teenuste osutamisel. Kindlustada saavad enda erialast tulenevat vastutust näiteks arstid, arhitektid ja projekteerijad, raamatupidajad ja audiitorid jpt.

Teile sobiva kindlustuspakkumise saamiseks võtke ühendust meie konsultantidega!