Liikluskindlustus

Teabeleht (pdf)
Liikluskindlustus on kohustuslik igale liiklusregistrisse kantud sõidukile ja selle haagisele. Liikluskindlustus ehk kohustuslik sõidukikindlustus tuleb sõlmida selleks, et kindlustada oma vastutust kolmandate isikute ees (sh teised sõidukid, inimesed, hooned jne). Teile sobiva liikluskindlustuse pakkumise saamiseks tuleb teil teha liikluskindlustuse päring, mille tulemusel saate valida endale sobiva kindlustusseltsi ja sõlmida liikluskindlustuse poliisi. Liikluskindlustuse päring on kindlustusseltsile esmaseks sisendiks  teie liikluskindlustuse maksemäära arvutamiseks, mida kalkuleerib kindlustusandjate tingimuste põhjal liikluskindlustuse kalkulaator.  Pluss Kindlustusmaakleri liikluskindlustuse kalkulaator esitab teile erinevate kindlustusseltside hinnavõrdluse, millest saate valida endale sobivaima.
Kindlustusvõtja andmed i
Sõiduki vastutava kasutaja andmed
Sõiduki omaniku andmed
või
Sõiduk
Liikluskindlustus
Sõlmimiseks pead sa nõustuma tingimustega

Mida kindlustab liikluskindlustus?

Liikluskindlustus hüvitab kahju, mis teie juhitud sõiduk on õnnetusjuhtumi korral tekitanud teistele osapooltele. Lisaks hüvitab liikluskindlustus süüdi oleva sõidukijuhi ravikulud ja ka näiteks liiklusmärkidele või teeäärsetele hoonetele põhjustatud kahjud. Samas ei kata see kindlustus süüdioleva sõidukijuhi auto kahjusid – selleks on vajalik sõlmida eraldi kaskokindlustus. Liikluskindlustus on tehtud rangelt kohustuslikuks just seetõttu, et sõidukite omanikel, kel on kehtiv liikluskindlustuse poliis, ei tuleks kanda teistele osapooltele tekitatud kahjusid, ning et tekitatud kahjud saaksid kiiresti hüvitatud.

Liikluskindlustus ja selle sõlmimine

Kuna liikluskindlustus on kohustuslik kindlustusliik, siis tuleb kindlustusleping sõlmida sõiduki omanikul või sõiduki registreerimistunnistusele kasutajana märgitud isikul. Teisele isikule kuuluva sõiduki liikluskindlustus on võimalik sõimida, kas sõidukit kasutama volitatud isikul või lepingu sõlmimiseks kirjalikult volitatul teisel isikul. Sõidukile, mida kasutatakse igapäevaselt, tuleb sõlmida tavapärane kohustuslik liikluskindlustus. Et kinnitada ja vajadusel tõestada, et teie sõidukil on kehtiv liikluskindlustus, siis on vajalik ka teile väljastatud poliis ehk dokument, millel on märgitud liikluskindlustuse kehtivusperiood, poliisi väljastanud kindlustusselts ja selle alusel arvestatud kindlustusmakse. Liikluskindlustus ja -poliisi liigid: - poliis ehk tavapoliis on Eestis ja teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides kehtivat liikluskindlustust tõendav dokument. - Rohkeline kaart on sellele märgitud välisriikides kehtiv liikluskindlustuse tavalepingu poliis, mille väljastame teile soovi korral tasuta. Rohelise kaardi saab väljastada samaks liikluskindlustuse perioodiks, mil kehtib tavapoliis.

Liikluskindlustus ja kahju hüvitamine

Liiklusõnnetuses on alati vähemalt kaks osapoolt – süüdlane ja kannatanu. Liikluskindlustus hüvitab liiklusõnnetuses kannatanule tekkinud kahju. Süüdlasele varakahju ei hüvitata. Liiklusõnnetuse põhjustajale hüvitab liikluskindlustus ainult ravikulud. Kindlustusandjal tuleb hüvitada liikluskahju liikluskindlustuse lepingus ja -seaduses määratud ulatuses. Kahju hüvitatakse vaid juhul, kui: - sõidukil on kehtiv liikluskindlustuse poliis; - kahju on tekitatud sõiduki liikumise või paiknemise tagajärjel; - sõiduki liikumise või paiknemise ja tekitatud kahju vahel on põhjuslik seos; - sõiduki valdaja kannab vastutust tekkinud kahju eest. Liikluskindlustus ei hüvita kindlustussummat ületavat kahju osa.

Liikluskindlustuse kalkulaator – kohustuslik sõidukikindlustus ja selle maksemäära arvutamine

Kui teie liikluskindlustuse päring  on jõudnud meieni, siis saame pakkuda teile erinevate kindlusseltside liikluskindlustuse võimalusi, millest saate valida endale kõige sobivama.Tingimuste ja maksemäära arvutamiseks on kasutusel liikluskindlustuse kalkulaator  ehk abivahend, mis arvutab, millised on teie sõiduki liikluskindlustuse tingimused ja nende tagamiseks vajalik kindlustusmakse. Liikluskindlustuse kalkulaator võtab arvesse sõiduki liiki ja selle kasutamise otstarvet ning sõiduki omaniku või vastutava kasutaja asukoha linna või maakonda. Näiteks arvestab liikluskindlustuse kalkulaator järgmiseid tegureid: - kas tegemist on sõiduauto, mootorratta, veoauto vms sõidukiga; - kas tegemist on erasõiduki, takso, õppesõiduki, alarmsõiduki või muuotstarbelise sõiduvahendiga; - kas sõiduki omaniku või vastutav kasutaja asukohaks on maa- või linnapiirkond (riskikoefitsent on piirkonniti erinev). Lisaks arvestab liikluskindlustuse kalkulaator sõlmitava kindlustusperioodi pikkust ja sõiduki omaniku või vastutava kasutaja riskikoefitsienti. Igal kliendil on võimalik enda liikluskindlustuse kindlustusajaloo andmetega tutvuda Eesti Liikluskindlustuse Fondi kodulehel. Kui soovite leida endale sobivat liikluskindlustuse pakkujat, siis saadke palun liikluskindlustuse päring meie kindlustusmaaklerile, kes leiab teile sobiva kindlustuslahenduse. Meie kindlustusspetsialist pakub parima hinnaga just Sinu kindlustushuvile ja kindlustusvajadusele vastavat kindlustust! Tutvu tingimustega www.plusskm.ee ning vajaduse korral konsulteeri asjatundjaga tel. 6 829 780.