Veosekindlustus

Transport- ja veosekindlustus

Tänaval, maanteel, õhus ja veeteedel liiguvad igapäevaselt tuhanded veosed. Kuigi nii kauba saatjad kui ka tellijad soovivad, et transport jõuaks õnnelikult ja tervelt kohale, siis on transportimisel järjest suuremaks probleemiks veose turvalisus. Võimalikke ohte, mis võivad veost kahjustada, ei ole alati alati võimalik ennetada ning ära hoida. Samas on võimalik kindlustada end võimalike ootamatute kahjude eest!

Mida kindlustab veosekindlustus?

Veosekindlustus aitab hüvitada veosele tekkinud kahju nii:

-       röövimise,

-       tulekahju,

-       liiklusõnnetuse,

-       vandalismi,

-       loodusõnnetuse korral.

Kindlustada on võimalik kõikide riskide või ainult mõne teatid riski vastu.

Veosekindlustuse lepingu sõlmijaks võib olla veose omanik, seaduslik valdaja või isik, kes on otseselt seotud kaubaveoga.

Veosekindlustus kehtib üksnes transpordivahenditele, mis vastavad kauba vedamiseks kehtivatele tehnilistele nõuetele.

Veose kindlustamiseks on võimalik valida, kas ühe veose kindlustamise leping või pikaajaline leping mitme veose vedamiseks.

Lisaks on teil võimalik eraldi sõlmida autovedaja vastutuskindlustust ning ekspediitori vastutuskindlustust!

Autovedaja vastutuskindlustus

Autovedaja vastutuskindlustuse sõlmimisel, võtab autovedaja endale vastutuse, mida reguleerivad:

-       CMR-konventsioon (rahvusvahelised veod) või

-       Võlaõigusseadus (kaubaveolepingu osa, Eesti-sisesed veod)

Kaubavedaja vastutuskindlustus hüvitab kahju, mis on tekitatud kolmandale isikule seoses veetava kauba hävimisega või kahjustumisega. Samuti hüvitab see kolmandatele isikutele neile kaubaga põhjustatud kahjud jms.

Ekspediitori vastutuskindlustus

Kaubaomanik suhtleb tavaliselt kauba transportimise küsimustes ekspedeerijaga, kes omakorda on seotud ülejäänud veoprotsessis osalejatega.

Ekspedeerija vastutab kauba toimetamise eest punktist A punkti B. See tähendab, et ekspedeerija on kauba omaniku jaoks vedaja ja ta vastutab samadel alustel nagu need alltöövõtjad, keda ta kauba vedamisse kaasab.

Eestis reguleerib ekspedeerija vastutust kliendi ees võlaõigusseadus, kuid reeglina töötavad nad Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni (EEA) Üldtingimuste alusel, kus sätestatakse Ekspedeerija vastutus oma kliendiga sõlmitud lepingu osas.

Ekspediitori vastutuskindlustuse sõlmimisel hüvitab kindlustusselts need nõuded, mis tulenevad ekspedeerijate vastutusest vastavalt Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni (EEA) Üldtingimustele.

Pluss Kindlustusmaakler aitab teil vormistada veosekindlustuse, mis rahuldab kõiki veosega seotud osapooli – võtke meiega ühendust!

Aitäh

Võtame Teiega ühendust tööpäeva jooksul täiendava info täpsustamiseks. Kui küsimus oli esitatud nädalavahetusel või peale 18.00, võetakse Teiega ühendust järgmise tööpäeva alguses.

Parimate soovidega,
Pluss Kindlustusmaakler OÜ
tel. 6 829 780
Katusepapi 6, Tallinn 11412
info@plusskm.ee