Kindlustusjurist vastab E-juristi telefonile 660 5887 teisipäeviti ja reedeti 10.00 – 12.00.

Kindlustusjurist vastab E-juristi telefonile 660 5887 teisipäeviti ja reedeti 10.00 – 12.00.  

 Esimene võimalus saada vastused on küsimustele on juba homme! 

E-juristi kindlustusjurist annab lühinõuandeid seoses kahjujuhtumite ja tagasinõuetega eraklientidele ja väiksematele äriühngutele lihtsamate küsimuste osas, millele saab vastata kliendi kirjelduse põhjal telefoni teel. Keerulisemate kindlustusriskide osas me telefoni teel nõu ei anna ning samuti ei laiene nõuanded küsimustele, mida on vajalik täpsemalt selgitada seaduse või kindlustuslepingu sätete alusel. Kuid esmased nõuanded saab helistaja, olenemata kindlustusliigist ja juhtumi keerukusest, kindlasti ning edasi on võimalik juba otsustada, kuidas oma võimalikke õigusi edasi realiseerida.  Juhul, kui õigust kindlustushüvitisele ei olegi, on ka seda kasulik spetsialistilt teada saada.

Nõuanded on informatiivsed ja E-jurist ei võta sellega seoses mingisuguseid kohustusi. 

Teenus toimib kuni 01.03.2014 ja jätkumine sõltub kindlustusvõtjate huvist ja meie võimalustest. 

Teenus on helistajale OÜ E-jurist poolt tasuta, kuid helistaja peab ise kandma tavalised telefonikulud vastavalt oma telefoniteenuse pakkujaga sõlmitud lepingule. 

Kindlustusalaseid konsultatsioone annab kindlustusjurist Margit Laurits Männiste, kellel on varasem kindlustusseltsis ja Rahandusministeeriumi kindlustusvaldkonnas töötamise kogemus.