Uus liikluskindlustuse seadus

Alates 01.01.2015 on liiklusõnnetuses kahju kannatanul võimalik kahju hüvitamise nõudega pöörduda ka selle kindlustusseltsi poole, kust ta ise on liikluskindlustuse ostnud. Praegu kehtiva seaduse järgi peab kannatanu pöörduma kindlustusseltsi poole, kust süüdlane on liikluskindlustuse poliisi ostnud 
_______________________________________
Uus liikluskindlustuse seadus jõustub 01.10.2014